เชื่อมต่อกับเรา

พยายามที่จะเข้าใจว่า AI สามารถถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขายสินค้ามากขึ้นและส่งเสริมการบริการได้ดีขึ้นอย่างไร ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้