เชื่อมต่อกับเรา

คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อการพัฒนา Andris Piebalgs