2018 ตุลาคม 2018 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน - ราคาผู้ผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% ใน #urozone - เพิ่มขึ้น 0.7% ใน EU-28

ในเดือนตุลาคม 2018 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2018 ราคาผู้ผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% ในกลุมยูโรโซน (EA-19) และ 0.7% ใน EU-28 ตามที่สำนักงานสถิติยุโรป ในเดือนกันยายน 2018 ราคาเพิ่มขึ้น 0.6% ในทั้งสองโซน ข้อความทั้งหมดมีอยู่ในเว็บไซต์ EUROSTAT

Tags: , ,

ประเภท: Frontpage, EU, ยูโร, Eurostat, ยูโร