เชื่อมต่อกับเรา

แซมเบีย (5 ล้านยูโร) และซิมบับเว (14.2 ล้านยูโร)