เชื่อมต่อกับเรา

neonicotinoid เรียกว่า thiacloprid