เชื่อมต่อกับเรา

ชาวปารีสหลายร้อยคนมารวมตัวกันในวันอีสเตอร์วันอาทิตย์ (21 เมษายน) ที่โบสถ์คาทอลิกเซนต์ - ยูสเตเชช์ขนาดเล็กบนฝั่งขวาของเมือง