เชื่อมต่อกับเรา

Swancor Ind. Co. Ltd. (“Swancor”) ของไต้หวัน และ JERA Power International BV (“JERA”) ของญี่ปุ่น ปัจจุบัน Formosa I ได้รับการควบคุมร่วมกันโดย Macquarie