เชื่อมต่อกับเรา

สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอาจชะลอผลกระทบจากการสร้างขยะของยุโรป 

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

การจัดการขยะทั่วโลกมีความซับซ้อนมากขึ้นในการจัดการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราผลิตขยะมากกว่าการรีไซเคิล ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรา ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรประบุว่า ขยะมูลฝอย 4.8 ตัน ถูกสร้างขึ้นต่อพลเมืองชาวยุโรป และขยะเทศบาลเพียงประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล 

สิ่งที่น่าสนใจคือ ขยะส่วนใหญ่ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะพลาสติก ตามด้วยวัสดุจากอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การก่อสร้าง และยานยนต์ ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าขยะพลาสติกส่วนใหญ่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมได้ ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินที่สำคัญทางธุรกิจ

น่าเสียดายที่ของเสียทั้งหมดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการฝังกลบก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ น้ำ และดิน ในขณะเดียวกัน การเผาขยะก็ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอากาศมากขึ้น ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะต่อสู้กับปัญหานี้คือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนซึ่งไม่ต้องฝังกลบหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้ 

การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล

การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่บริษัทสามารถทำได้คือการเลือกวัสดุรีไซเคิลแทนวัสดุทั่วไป การเลือกนี้มีอำนาจในการโน้มน้าวผู้บริโภคให้เปลี่ยนความชอบและเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่น, Loungefly สำหรับสหราชอาณาจักรและยุโรป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มาในถุงกระดาษและกล่อง ฟิล์มหด และพาเลท ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายทุกที่ 

ประโยชน์หลักของการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้คือการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์โดยการดึงดูดพฤติกรรมของผู้คนเกี่ยวกับความชอบในการช้อปปิ้ง ในเวลาเดียวกัน บริษัทต่างๆ ยังสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ด้วยบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กและการห่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอย่างดี 

เข้าใกล้บรรจุภัณฑ์จากพืช 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ก็คือ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เนื่องจากอัตราการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกในยุโรปมีความผันผวน 35% และขยะพลาสติกก็กลายเป็นเรื่องยากในการส่งออก แม้แต่พลาสติกที่รีไซเคิลได้ก็กลายเป็นปัญหา 

โฆษณา

ดังนั้น แนวคิดที่ดีกว่าสำหรับบรรจุภัณฑ์ก็คือต้นกำเนิดจากพืช เช่น ข้าวโพดหรืออ้อย ซึ่งอาจมีรูปร่างคล้ายกับพลาสติก แนวคิดนี้ช่วยให้บรรจุภัณฑ์แตกตัวเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กลยุทธ์ที่ดีอีกประการหนึ่งคือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เช่น ชานอ้อยหรือเซลลูโลส 

การปรับปรุงกลยุทธ์การบรรจุหีบห่อ 

นอกจากการใช้วัสดุขั้นสูงสำหรับบรรจุภัณฑ์แล้ว วิธีการห่อและส่งผลิตภัณฑ์ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับประเด็นด้านความยั่งยืนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บางบริษัทเริ่มขนส่งสินค้าจำนวนมากเพื่อช่วยโลก ในด้านการขนส่ง บางรายได้เริ่มใช้วิธีการคาร์บอนเป็นกลางเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่วนใหญ่เมื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือการลดขนาดบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีหลายกรณีที่ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กเข้ามา กล่องยักษ์ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและพื้นที่ บางครั้ง บริษัทต่างๆ ทำเช่นนี้อย่างมีจุดมุ่งหมายและใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาเพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อว่า ยิ่งบรรจุภัณฑ์มีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นเท่านั้น 

ร่วมมือกับบริษัทที่เหมาะสม 

การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนอาจดูเหมือนง่ายในตอนแรก แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการสร้างความร่วมมือที่เหมาะสม การร่วมมือกับบริษัทสีเขียวถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการยึดมั่นในจุดยืนเกี่ยวกับความยั่งยืน เนื่องจากการทำงานร่วมกับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่นำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้นั้นมีความหมายอย่างมาก 

โดยปกติจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อค้นหาพันธมิตรที่ดีที่สุด และบริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินวงจรชีวิต (LCA) เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของตน วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าธุรกิจและผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนของตน 

ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ของสหภาพยุโรปด้านความยั่งยืน 

แม้ว่าบริษัทต่างๆ ควรเป็นคนแรกที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และกลยุทธ์สีเขียว แต่รัฐบาลก็ควรจัดให้มีกฎระเบียบที่ดีกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศต่างๆ ต่างต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าอย่างเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น รัฐสภายุโรปตั้งเป้าที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี 2050 ซึ่งรวมถึงชุดวิธีการใหม่ๆ 

ตัวอย่างเช่น บริษัทต่างๆ จะต้องเคารพเป้าหมายการลดบรรจุภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นภายในปี 2040 บรรจุภัณฑ์ควรจะน้อยกว่า 15% ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์บางประเภทก็จะค่อยๆหายไป เช่น พลาสติกสำหรับผลไม้สด หรือถุงพลาสติกน้ำหนักเบา นอกจากนี้ ธุรกิจต่างๆ จะสนับสนุนให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำหรือนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถนำภาชนะของตนเองมาซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารจากบริษัทที่นำกลับบ้านได้ 

บรรจุภัณฑ์สีเขียวมีข้อดีมากกว่าที่คุณคิด 

อุตสาหกรรมต่างๆ ยังไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ถึงกระนั้น มันเป็นกระบวนการที่ก้าวหน้าซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในที่สุด การหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีข้อดีมากมายสำหรับทั้งบริษัทและลูกค้า 

ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยลง ในขณะเดียวกัน ขั้นตอนการพัฒนาทำให้บรรจุภัณฑ์มีความหลากหลายและยืดหยุ่น เนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสิ่งของที่ย่อยสลายได้หรือรีไซเคิลได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้และสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้โดยไม่กระทบต่อบรรจุภัณฑ์ 

ในด้านของบริษัท การใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ เนื่องจากลูกค้ารู้สึกถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ที่น่าสนใจคือบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบางแห่งในโลกดำเนินงานอยู่ ในการจัดการขยะการผลิตเครื่องจักร และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่อุตสาหกรรมเหล่านี้ก็สามารถเจริญเติบโตได้ในขณะที่เปลี่ยนไปสู่แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

นั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนช่วยประหยัดเงินในระยะยาว ลดต้นทุนการขนส่ง และขยายฐานลูกค้า ดังนั้นการเอาชนะสิ่งที่เรารู้มาเป็นเวลานานจึงไม่ใช่เรื่องยากเมื่อผลลัพธ์ได้รับการปรับปรุงและผลลัพธ์ทางธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจำนวนมากขึ้นจึงควรส่งเสริมระเบียบวิธีด้านความยั่งยืนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

คุณเคยคิดถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์บ้างไหม? 

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่าขยะส่วนใหญ่ของโลกมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษแข็งที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง วัสดุเหล่านี้ไปฝังกลบซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเรา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ ค่อยๆ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และกระดาษรีไซเคิล คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการลดของเสียและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ดีขึ้น 

 

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
การเลือกตั้งยุโรปปี 2024วัน 3 ที่ผ่านมา

ชาวเดนมาร์กในสหราชอาณาจักรในหมู่พลเมืองสหภาพยุโรปถูกขัดขวางไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของสหภาพยุโรป 

ประเทศยูเครนวัน 5 ที่ผ่านมา

โพลสังคมวิทยาระหว่างประเทศ: พลเมืองยูเครนพิจารณาจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามความจำเป็นไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

อาเซอร์ไบจานวัน 1 ที่ผ่านมา

Baku Energy Week เปิดบทใหม่ในแฟ้มผลงานด้านพลังงานของอาเซอร์ไบจาน  

เศรษฐกิจวัน 2 ที่ผ่านมา

ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศที่คุ้มค่าแก่การสนับสนุน

การเลือกตั้งยุโรปปี 2024วัน 1 ที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

ปากีสถานวัน 2 ที่ผ่านมา

ศาลาปากีสถานฉายแสงในเทศกาลนานาชาติที่จัดโดยโรงเรียนนานาชาติแห่งบรัสเซลส์

การเลือกตั้งยุโรปปี 2024วัน 3 ที่ผ่านมา

การเลือกตั้งของสหภาพยุโรป: เด็กชาย (และเด็กหญิง) กลับมาสู่เมืองแล้ว

สาธารณรัฐประชาชนจีนวัน 2 ที่ผ่านมา

คาซัคสถาน จีนลงนามข้อตกลงการก่อสร้างโรงถลุงทองแดง

ทอเรียลกินี2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

อิเควทอเรียลกินี: สัญญาณแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การค้า3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Going Green มีราคาแพงขึ้นเนื่องจากสหภาพยุโรปตบอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

ประเทศยูเครน3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ก้าวสู่สันติภาพในยูเครน

การเลือกตั้งยุโรปปี 20243 ชั่วโมงที่ผ่านมา

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของกลุ่มขวาจัดในการเลือกตั้งสหภาพยุโรปนั้น 'ถูก จำกัด มาก'

ฝรั่งเศสวัน 1 ที่ผ่านมา

ประชาธิปไตยฝรั่งเศสตกอยู่ในอันตรายเมื่อ Les Républicains (EPP) เป็นพันธมิตรกับพรรคขวาสุดของเลอแปน

การเลือกตั้งยุโรปปี 2024วัน 1 ที่ผ่านมา

ผลการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปและเบลเยียมทำให้ทหารผ่านศึกมีความหวังสีเขียว

กีฬาวัน 1 ที่ผ่านมา

การเพิ่มขึ้นของเกมการเดิมพัน

การเลือกตั้งยุโรปปี 2024วัน 1 ที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

การเลือกตั้งยุโรปปี 2024วัน 1 ที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรปวัน 5 ที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป3 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน8 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน8 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน12 เดือนที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

เบลเยียม1 ปีที่ผ่านมา

ศาสนาและสิทธิเด็ก - ความคิดเห็นจากบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม