เชื่อมต่อกับเรา

ประเทศเคนย่า

เคนยาคือสิงคโปร์รายต่อไปหรือไม่?

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

โดย ฌอง คลาริส

ความคิดที่ว่าเคนยาอาจกลายเป็นสิงคโปร์รายต่อไปนั้นดูทะเยอทะยานและเร้าใจ สิงคโปร์มักถูกอ้างถึงว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว และเคนยาปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน บทความนี้จะตรวจสอบความคล้ายคลึงและความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองประเทศนี้เพื่อประเมินสมมติฐานนี้

กรอบการเมืองและเศรษฐกิจ: การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

นับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 สิงคโปร์ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ สิงคโปร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นท่าเรือประมงเล็กๆ ได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโลก ความสำเร็จนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มงวด นโยบายส่งเสริมธุรกิจที่น่าดึงดูด และโครงสร้างพื้นฐานชั้นยอด ตัวอย่างเช่น สนามบินชางงีของสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกมาโดยตลอด และท่าเรือสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในแง่ของน้ำหนักการขนส่งสินค้า

รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน เคนยากำลังอยู่ระหว่างทางแยกที่สำคัญกับ M-Pesa ซึ่งได้ปฏิวัติระบบธนาคารบนมือถือ

การปฏิรูปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ 2030 มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเคนยาให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางทางอุตสาหกรรม โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทะเยอทะยาน เช่น การพัฒนาทางรถไฟมาตรฐาน (SGR) ที่เชื่อมโยงมอมบาซาและไนโรบี แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเคนยาในการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัย

ความพยายามในการกำกับดูแลและการต่อต้านการทุจริต: เส้นทางที่แตกต่าง

โฆษณา

รูปแบบการปกครองของสิงคโปร์มักถูกเรียกว่าเป็นเผด็จการที่มีเมตตากรุณา โดดเด่นด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความพยายามในการต่อต้านการทุจริตอย่างไม่หยุดยั้ง สำนักงานสอบสวนวิธีปฏิบัติทุจริต (CPIB) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1952 มีบทบาทสำคัญในการรักษาระดับการทุจริตให้อยู่ในระดับต่ำ แนวทางนี้ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของสิงคโปร์ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการจูงใจด้านภาษี มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น โครงการเกาะจูร่งเปลี่ยนกลุ่มเกาะเล็กๆ ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเคมีระดับโลก ทั่วทั้งมหาสมุทรอินเดีย ในเคนยา สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันแตกต่างอย่างมากจากสถานการณ์ในสิงคโปร์ แท้จริงแล้วประเทศเผชิญกับความท้าทายด้านการปกครองและปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ประเทศนี้อยู่ในอันดับที่ต่ำในดัชนีการรับรู้การทุจริต ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม โครงการริเริ่มล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต (EACC) และกฎหมายใหม่ที่มุ่งปรับปรุงความโปร่งใสถือเป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง การปฏิรูปการปกครองและประชาธิปไตยอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น การต่อสู้กับการทุจริตยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ แต่มีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการดำเนินคดีในคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง: วางรากฐานเพื่อการเติบโต

สิงคโปร์มีเครือข่ายการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงและการพัฒนาเมืองที่มีการบูรณาการอย่างดี ระบบขนส่งมวลชน (MRT) เป็นตัวอย่างสำคัญของการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการสัญจรภายในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานชั้นยอด รวมถึงท่าเรือระดับโลกและสนามบินนานาชาติ ถือเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐาน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและการดึงดูดธุรกิจระหว่างประเทศ

ในส่วนของเคนยาได้ดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดหลายโครงการเพื่อปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งและการสื่อสารให้ทันสมัย Thika Superhighway เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นในการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างไนโรบีและภูมิภาคโดยรอบ โครงการริเริ่มต่างๆ เช่น โครงการรถไฟมอมบาซา-ไนโรบี และการพัฒนาทางหลวงมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อและกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การจัดหาเงินทุนและการจัดการโครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการระเบียงการขนส่งท่าเรือลามู-ซูดานใต้-เอธิโอเปีย (LAPSSET) มักจะถูกนำมาใช้เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ และเสนอโอกาสสำหรับการพัฒนาในอนาคต

การศึกษาและนวัตกรรม: การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) ได้รับการจัดอันดับสูงทั่วโลก รัฐบาลสนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาอย่างแข็งขัน ซึ่งทำให้สิงคโปร์กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย (A*STAR) ขับเคลื่อนนวัตกรรมในด้านต่างๆ

ในความเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันกับสิงคโปร์ แม้ว่าความท้าทายยังคงมีอยู่ เคนยาก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการศึกษาเช่นกัน ประเทศนี้มีอัตราการรู้หนังสือและการลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น โครงการริเริ่มต่างๆ เช่น ศูนย์กลางเทคโนโลยีและการสนับสนุนสำหรับสตาร์ทอัพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนวัตกรรม ประเทศนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีในแอฟริกา โดยมีการพัฒนาที่โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น iHub ในไนโรบีทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไปถึงระดับของสิงคโปร์ จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านการศึกษาและนวัตกรรม

โดยสรุป แม้ว่าเคนยาและสิงคโปร์มีความคล้ายคลึงกันบางประการในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงบันดาลใจในการปรับปรุงให้ทันสมัย ​​แต่ความแตกต่างที่สำคัญยังคงอยู่ รูปแบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลของสิงคโปร์และความพยายามในการต่อต้านการทุจริตขัดแย้งกับความท้าทายทางการเมืองของเคนยา อย่างไรก็ตาม ด้วยการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษา เคนยามีศักยภาพที่จะปฏิบัติตามวิถีการพัฒนาที่คล้ายคลึงกับของสิงคโปร์ เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเคนยาสามารถเป็นสิงคโปร์รายต่อไปได้จริงหรือไม่ แต่สัญญาณในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดี

© ฌอง คลาริส 2024 สงวนลิขสิทธิ์

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
แรงงานข้ามชาติที่วัน 4 ที่ผ่านมา

แนวทางที่ครอบคลุมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

คาซัคสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

คาซัคสถานวัน 5 ที่ผ่านมา

Olzhas Bektenov และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพยุโรปหารือเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือด้านโลจิสติกส์

รัฐสภายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

ฟอน เดอร์ เลเยน ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2

UKวัน 3 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

การศึกษาวัน 4 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

คาซัคสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

คีร์กีสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

บัญชีธุรกิจวัน 3 ที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

คีร์กีสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

คาซัคสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

UKวัน 3 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

การศึกษาวัน 4 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

รัฐสภายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

ฟอน เดอร์ เลเยน ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2

คาซัคสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

แรงงานข้ามชาติที่วัน 4 ที่ผ่านมา

แนวทางที่ครอบคลุมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม