เชื่อมต่อกับเรา

คาซัคสถาน

ความพยายามอย่างกล้าหาญของคาซัคสถานในการฟื้นฟูทะเลอารัล: สัญญาณแห่งความหวังในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

ทะเลอารัลซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของหายนะด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการชลประทานในยุคโซเวียต อย่างไรก็ตาม ความพยายามล่าสุดของคาซัคสถานในการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เคยเจริญรุ่งเรืองแห่งนี้กำลังได้รับความสนใจจากนานาชาติ โครงการริเริ่มเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมเชิงนวัตกรรม การดูแลสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขภัยพิบัติทางระบบนิเวศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก

โศกนาฏกรรมแห่งทะเลอารัล

ทะเลอารัลซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคาซัคสถานและอุซเบกิสถานเริ่มหดตัวลงในช่วงทศวรรษ 1960 เมื่อทางการโซเวียตเปลี่ยนเส้นทางแม่น้ำที่ไหลเข้า เช่น อามู ดาร์ยา และซีร์ ดาร์ยา เพื่อโครงการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ การเบี่ยงเบนดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ทะเลแยกออกเป็นทะเลอารัลเหนือ (ในคาซัคสถาน) และทะเลอารัลใต้ ​​(ในอุซเบกิสถาน) ผลที่ตามมานั้นเลวร้าย:

 • การเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อม: น้ำที่ลดระดับลงเหลือเพียงที่ราบเกลืออันกว้างใหญ่ นำไปสู่การแปรสภาพเป็นทะเลทรายอย่างรุนแรงและการสูญเสียสิ่งมีชีวิตในน้ำ
 • วิกฤติสุขภาพ: ก้นทะเลที่ถูกเปิดเผยปล่อยฝุ่นพิษ ทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ในหมู่ประชากรในท้องถิ่น
 • การล่มสลายทางเศรษฐกิจ: อุตสาหกรรมประมงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นเลือดสำคัญของภูมิภาคนี้ถูกทำลายล้าง นำไปสู่การว่างงานและความยากจนในวงกว้าง

ความมุ่งมั่นของคาซัคสถานในการฟื้นฟู

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ คาซัคสถานก็กลายเป็นผู้นำในความพยายามที่จะฟื้นฟูทะเลอารัล ยุทธศาสตร์ของประเทศมุ่งเน้นไปที่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการเขื่อนกกอาราล

ในปี 2005 คาซัคสถานด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลก ได้สร้างเขื่อนกก-อารัลทางตอนเหนือของทะเลอารัล โครงการอันทะเยอทะยานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกทะเลอารัลเหนือที่มีขนาดเล็กกว่าออกจากทะเลอารัลใต้ที่ใหญ่กว่าและแห้งแล้งกว่า ทำให้น้ำของซีร์ ดาร์ยาสามารถเติมเต็มแอ่งทางตอนเหนือได้ ผลลัพธ์ที่ได้มีแนวโน้มดี:

 • ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น: นับตั้งแต่เขื่อนสร้างเสร็จ ระดับน้ำในทะเลอารัลเหนือก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งก่อนหน้านี้แห้งแล้ง
 • การประมงที่ฟื้นคืนชีพ: การกลับมาของน้ำทำให้อุตสาหกรรมประมงฟื้นตัว โดยปริมาณปลาในท้องถิ่นมีการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่ง
 • ปรับปรุงสภาพอากาศในท้องถิ่น: ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นช่วยบรรเทาสภาพอากาศในท้องถิ่น ลดพายุฝุ่น และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยรอบ

การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

คาซัคสถานได้ดำเนินมาตรการหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพในระยะยาวของทะเลอารัล:

 • แนวทางปฏิบัติด้านการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ: การปรับปรุงระบบชลประทานให้ทันสมัยเพื่อลดการสูญเสียน้ำในการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของทะเลอารัล
 • การจัดการลุ่มน้ำ: ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการแม่น้ำ Syr Darya และ Amu Darya ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอถึงทะเลอารัล

โฆษณา

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

คาซัคสถานตระหนักดีว่าความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นฟูทะเลอารัลให้ประสบความสำเร็จ ประเทศมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับพันธมิตรระหว่างประเทศและรัฐใกล้เคียงเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านน้ำที่ใช้ร่วมกัน:

 • ศูนย์สิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียกลาง (CAREC): คาซัคสถานทำงานร่วมกับ CAREC เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริมการเจรจาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
 • ความริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก: คาซัคสถานมีส่วนร่วมในฟอรัมระดับโลกและร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้และดึงดูดเงินทุนสำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

หนทางข้างหน้า: ความท้าทายและโอกาส

แม้ว่าความคืบหน้าในทะเลอารัลเหนือจะเป็นที่น่าพอใจ แต่ความท้าทายที่สำคัญยังคงอยู่:

 • ทะเลอารัลใต้: ทะเลอารัลใต้ที่ใหญ่กว่ายังคงเผชิญกับความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่างรุนแรง โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศริมชายฝั่ง
 • อากาศเปลี่ยนแปลง: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและรูปแบบการตกตะกอนที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัยคุกคามเพิ่มเติมต่อความพร้อมใช้ของน้ำในภูมิภาค

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่ความพยายามของคาซัคสถานก็นำเสนอพิมพ์เขียวสำหรับโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ความสำเร็จของโครงการเขื่อนกก-อารัลแสดงให้เห็นว่าด้วยเจตจำนงทางการเมือง ความร่วมมือระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน สามารถแก้ไขความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติได้

การเดินทางของคาซัคสถานสู่การฟื้นฟูทะเลอารัลเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการฟื้นตัวของมนุษย์ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการน้ำที่ยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับวิกฤตการณ์ทางนิเวศวิทยา ในขณะที่ทะเลอารัลเหนือยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทะเลแห่งนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสัญญาณแห่งความหวังและเป็นแบบจำลองสำหรับภูมิภาคอื่นๆ ที่กำลังต่อสู้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน คาซัคสถานกำลังปูทางสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทะเลอารัลและชุมชนโดยรอบผ่านการอุทิศตนอย่างต่อเนื่องและแนวทางที่เป็นนวัตกรรม

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
บัญชีธุรกิจวัน 5 ที่ผ่านมา

กำลังมองหาการขึ้นเงินเดือนอยู่ใช่ไหม? ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเจรจาขอขึ้นเงินเดือน

แคริบเบียนวัน 5 ที่ผ่านมา

Caribbean Investment Forum ยังคงสร้างโอกาสในการลงทุนมากขึ้นในภูมิภาค

สุขภาพวัน 5 ที่ผ่านมา

โปรดสละเวลา 30 วินาทีเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการวินิจฉัยวัณโรค

โลกวัน 3 ที่ผ่านมา

ทรัมป์รอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหาร ขณะที่มือปืนถูกยิงเสียชีวิต

บังคลาเทศวัน 3 ที่ผ่านมา

การทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง: บังกลาเทศตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนจากความเปราะบางไปสู่ความสามารถในการฟื้นตัว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกวัน 5 ที่ผ่านมา

ดีอาร์ คองโก - รวันดา - ยูกันดา... รายงานของ UN ล่าสุดว่าอย่างไร?

จีนสหภาพยุโรปวัน 5 ที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ "Made in China" ที่ได้รับความนิยมจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

การเงินวัน 4 ที่ผ่านมา

กรีนบอนด์มูลค่า 1 พันล้านยูโรมีผู้สมัครสมาชิกมากเกินไปในตลาดลอนดอน

รัฐสภายุโรป15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Roberta Metsola ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภายุโรปอีกครั้ง

คาซัคสถาน16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การเยือนของเลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสหประชาชาติและคาซัคสถาน

General20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คำแนะนำในการเปิดและแยกไฟล์ RAR บน Mac ของคุณ

Brexitวัน 1 ที่ผ่านมา

การรีเซ็ตความสัมพันธ์: การเจรจา EU-UK จะนำไปสู่จุดใด?

อาเซอร์ไบจานวัน 2 ที่ผ่านมา

COP29 ในอาเซอร์ไบจานจะเป็น 'ช่วงเวลาแห่งความจริง' สำหรับโลก

เทคโนโลยีดิจิตอลวัน 2 ที่ผ่านมา

เราจะเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในยุโรปได้อย่างไร

บังคลาเทศวัน 2 ที่ผ่านมา

บังกลาเทศและเบลเยียมผนึกความร่วมมือสถาบันด้านการดูแลและวิจัยโรคมะเร็ง

Generalวัน 2 ที่ผ่านมา

การเล่นเกมได้ทุกที่: ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนมือถือในนิวซีแลนด์

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป4 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

ได้รับความนิยม