เชื่อมต่อกับเรา

เขียนวิลเลียมเจมส์ ในสามวันของการลงคะแนนเสียงสูงในรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว