เชื่อมต่อกับเรา

มีมูลค่าการขายครั้งแรกราว€ 1.4 พันล้าน