เชื่อมต่อกับเรา

ในขณะที่อีกประเทศ 40 ไม่มีบริการด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานสำหรับพลเมืองอย่างน้อย 50%