เชื่อมต่อกับเรา

ซึ่งจะทริกเกอร์การจราจรติดขัดในเมืองหลวงของรัสเซีย ตอนนี้อยู่ในร้านของขวัญของสวนสัตว์