เชื่อมต่อกับเรา

ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานหมุนเวียนของ SCO