เชื่อมต่อกับเรา

ซึ่งมีปลาสำคัญทางการค้าและเป็นที่นิยมเช่นปลาคอด