เชื่อมต่อกับเรา

ซึ่งได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนบุคลากร