เชื่อมต่อกับเรา

ผลงานสุทธิของสหภาพยุโรปประจำปีของสหราชอาณาจักรที่ 8.6 พันล้านปอนด์