เชื่อมต่อกับเรา

ไม่เกินคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ที่จัดทำโดยสภาระหว่างประเทศเพื่อการสำรวจทะเล (ICES) และเคารพข้อกำหนดของนโยบายการประมงทั่วไป (CFP)