เชื่อมต่อกับเรา

ประมุขทั้งสองของจีนและรัสเซียยังคงมีการประชุมที่มีความถี่สูง พวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันในการโฮสต์ของเหตุการณ์สำคัญ