เชื่อมต่อกับเรา

คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำข้อเสนอสำหรับการเจรจาคำสั่งสำหรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา: หนึ่งในการประเมินความสอดคล้อง