เชื่อมต่อกับเรา

คณะกรรมาธิการได้ประกาศโครงการลงทุนมูลค่ากว่า€ 10 พันล้านยูโรสำหรับเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในหลายภาคส่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับโลก นวัตกรรมด้านสภาพอากาศของสหภาพยุโรป