เชื่อมต่อกับเรา

ซึ่งรวมถึงการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง