เชื่อมต่อกับเรา

การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่จากภาษากรีกนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส Tsipras