เชื่อมต่อกับเรา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในเคปเวิร์ด