แท็ก: Tartu

#TartuCallForAHealthyLifestyle แสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับพลเมืองสหภาพยุโรป

#TartuCallForAHealthyLifestyle แสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับพลเมืองสหภาพยุโรป

สองปีหลังจากการเปิดตัวมีความคืบหน้าในการส่ง Tartu Call เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีทั่วสหภาพยุโรป ใน Tartu เรียกร้องให้มีสุขภาพไลฟ์สไตล์, การศึกษา, วัฒนธรรม, เยาวชนและการกีฬาข้าราชการ Tibor Navracsics, สุขภาพและความปลอดภัยของอาหารกรรมาธิการ Vytenis Andriukaitis และเกษตรและการพัฒนาชนบทและข้าราชการกรรมาธิการ Phil Hogan ทำหน้าที่ 15 เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพ

อ่านต่อไป