เชื่อมต่อกับเรา

เริ่มการเจรจากับสภาและคณะกรรมาธิการ