เชื่อมต่อกับเรา

ยิงและฆ่าซีเรียที่กำลังพยายามที่จะหนีออกจากประเทศของพวกเขา