เชื่อมต่อกับเรา

Shavkat Mirziyoyev

Shavkat Mirziyoyev เป็นประธานาธิบดีของอุซเบกิสถานตั้งแต่ปี 2016 ประธานาธิบดี Mirziyoyev ได้ดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปรับปรุงธุรกิจและบรรยากาศการลงทุนของประเทศอย่างมาก ที่โดดเด่นที่สุดคือเขาได้เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ขจัดการบังคับใช้แรงงาน และกำหนดนโยบายต่างประเทศเสียใหม่ เขาเปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ของอุซเบกิสถานในปี 2022-2026 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างอุซเบกิสถานที่เปิดกว้าง

โพสต์เพิ่มเติม