เชื่อมต่อกับเรา

กล่าวว่าการใช้เทวรูปหรือแนวคิดหรือสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูที่ไม่เหมาะสมเพื่อการค้าหรือวาระอื่น ๆ นั้นไม่เป็นไรเพราะมันทำร้ายผู้ที่ชื่นชอบ Zed