เชื่อมต่อกับเรา

หนังสือพิมพ์รัสเซีย Rossiyskaya Gazeta กล่าวเมื่อมีการมาถึงของแพนด้า คำพูดนี้เป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนชาวรัสเซีย แพนด้าผู้รักษาวัง Pingfeng