เชื่อมต่อกับเรา

รายงานโดย Gabreil Crossley และ Ryan Woo ในปักกิ่งและ Hyonhee Shin ในกรุงโซล; การรายงานเพิ่มเติมโดย Judy Hua