เชื่อมต่อกับเรา

ศาสตราจารย์ Claude Nicollier (นักบินอวกาศคนแรกของสวิตเซอร์แลนด์) และศาสตราจารย์ Edvard Moser (นักประสาทวิทยาและผู้ได้รับรางวัลโนเบล)