เชื่อมต่อกับเรา

Ørstedและ Swancor Formosa I เป็นโครงการฟาร์มลมนอกชายฝั่งที่กำลังพัฒนา