เชื่อมต่อกับเรา

เกี่ยวกับนโยบายการเป็นหุ้นส่วนภาคตะวันออกใหม่นอกเหนือจากปี 2020