เชื่อมต่อกับเรา

Dimitris Avramopoulos กรรมาธิการการโยกย้ายและการเป็นพลเมืองกล่าวว่า“ กฎใหม่จะอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว