แท็ก: MEP Laszlo Tökes

#HumanRightsWithoutFrontiers - การใช้ประโยชน์จากแรงงานชาวเหนือจำนวน # คนใน #Poland

#HumanRightsWithoutFrontiers - การใช้ประโยชน์จากแรงงานชาวเหนือจำนวน # คนใน #Poland

ยินดีต้อนรับสู่บทสรุปชุดที่สองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งนำเสนอโดยร่วมมือกับ Human Rights Without Frontiers ในโครงการนี้เรากำลังมองหาการแสวงประโยชน์จากแรงงานชาวเกาหลีเหนือในโปแลนด์ ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้รับการคัดเลือกในงานที่จัดขึ้นภายในรัฐสภายุโรปโดย MEP Laszlo [... ]

อ่านต่อไป