เชื่อมต่อกับเรา

Matt Spetalnick และ David Brunnstrom ในสิงคโปร์และ Christine Kim ในโซล; การแก้ไข