เชื่อมต่อกับเรา

สร้างคำพูดที่ไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เขารวบรวมหนังสือ 10-volume โดยไม่ทำผิดพลาดใด ๆ “ นั่นเป็นเพราะจีนอยู่ในใจของเขาและหนังสือก็เป็นชีวิตของเขา