เชื่อมต่อกับเรา

เสียงหัวเราะและเสียงปรบมือเต็มไปด้วยบ้านแพนด้า เด็ก ๆ วิ่งไปรอบ ๆ ขณะที่ Ding Ding เคลื่อนไหว