เชื่อมต่อกับเรา

บูรณาการและแม้กระทั่งเป็นแนวทางโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สียังหยิบยกแนวทางแก้ไขปัญหาของจีนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต