เชื่อมต่อกับเรา

ในสิ่งที่ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ Thierry Fremaux อธิบายไว้ว่าเป็นปีที่ "มีการเมืองสูง"