เชื่อมต่อกับเรา

หัวหน้าคณะผู้แทน PSD โรมาเนีย Ioan Mircea Pașcu