เชื่อมต่อกับเรา

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายของ Huawei EU Public Affairs