Tag: ธรรมาภิบาลและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมในยุโรปที่เป็นปัญหาด้วย (ab) การใช้ประโยชน์จากการค้าในความโปรดปรานของ #Pakistan?

ค่านิยมในยุโรปที่เป็นปัญหาด้วย (ab) การใช้ประโยชน์จากการค้าในความโปรดปรานของ #Pakistan?

ใน 1971 ประชาคมยุโรปได้เปิดตัวโครงการการตั้งค่าทั่วไป (GSP) ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนการค้าที่เสนอให้แก่ประเทศ 176 ใน 2012 หลังจากเกณฑ์การมีสิทธิ์ที่เข้มงวดขึ้นจำนวนประเทศที่มีสิทธิ์จะลดลงเป็น 89 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้เห็นการระงับหลายประเทศจากโครงการเพื่อความหลากหลายของเหตุผล [... ]

อ่านต่อไป