เชื่อมต่อกับเรา

อดีตประธานาธิบดีแห่ง Bundestag เยอรมันและอดีตรัฐมนตรี