เชื่อมต่อกับเรา

นายกเทศมนตรียุโรปจะรวมตัวกันในกรุงบรัสเซลส์เพื่อเปิดตัววาระผู้นำของเมืองในยุโรป มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับยุโรป