เชื่อมต่อกับเรา

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Jean-Claude Juncker ได้รับรางวัลผู้นำแห่งปีของยุโรปในพิธีมอบรางวัล European Leadership Awards ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม