เชื่อมต่อกับเรา

สหภาพยุโรปตรวจสอบว่า UK มีแนวโน้มที่จะกลับ #Brexit หรือไม่