เชื่อมต่อกับเรา

สหภาพยุโรประดมผู้บริจาคระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ #Venezuela